THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1213/UBND-VP
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và đề xuất kế hoạch giai đoạn 2018-2020 trong thực hiện "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu"
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq39301213-UBND-VP.pdf