THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 306/GM-UBND
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3927306-GM-UBND.pdf