THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 33/LCTT-MTTQ
Ngày : 28-08-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq391528-8.doc