THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 138/KH-HĐND
Ngày : 28-08-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo hằng năm và thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại thị trấn Phú Thịnh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3910138-KH-HDND.pdf