THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 142/GM-HĐND
Ngày : 28-08-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức họp thống nhất điều chỉnh phân công đại biểu HĐND huyện sinh hoạt tại Tổ bầu cử xã Tam Lãnh và Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3909142-GM-HDND.pdf