THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 415/TB-UBND
Ngày : 31-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc với BQL dự án trồng rừng huyện
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq389scan0351.pdf