THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 137/TB-HĐND
Ngày : 21-08-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với các ngành về giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến đất rừng thôn Phước Bắc,xã Tam Lãnh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3898137-TB-HDND.pdf