THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 414/TB-UBND
Ngày : 31-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Huỳnh Tấn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 30/12/2013
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq388scan0350.pdf