THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 413/TB-UBND
Ngày : 31-12-2013
Người ký : Nguyễn Thị Lệ Lài
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc với PGD
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq387scan0349.pdf