THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 135/KH-HĐND
Ngày : 14-08-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5,trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3878135-KH-HDND.pdf