THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq387304-NQ-HDND.pdf