THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về phát triển công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq387206-NQ-HDND.pdf