THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq387003-NQ-HDND.pdf