THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về phát triển kinh tế-xã hội,đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq386902-NQ-HDND.pdf