THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq386601-NQ-HDND.pdf