THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 27/KH-HĐND
Ngày : 10-08-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Giám sát,khảo sát quý III và quý IV năm 2017 của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq386127-KH-HDND.pdf