THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/LCT
Ngày : 03-01-2014
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 06-10/01/2014
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq385LCTT_so 2.2014.doc