THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 133/TB-HĐND
Ngày : 08-08-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 và thống nhất chương trình kỳ họp thứ 6,HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3856133-TB-HDND.pdf