THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/LCTT-MTĐT
Ngày : 07-08-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq384907-8.doc