THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/KH-HĐND
Ngày : 02-08-2017
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq383813-KH-BPC.pdf