THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 121/KH-HĐND
Ngày : 04-08-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Khảo sát việc giữ vững,nâng cao chất lượng tiêu chí NTM tại xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3829121-KH-HDND.pdf