THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 117/TB-HĐND
Ngày : 31-07-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi cục thuế huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3817117-TB.pdf