THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 116/GM-HĐND
Ngày : 31-07-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Họp giao ban với các Ban HĐND,Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã,thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3814116-GM-HDND.pdf