THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 406/TB-UBND
Ngày : 26-12-2013
Người ký : Nguyễn Thị Lệ Lài
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện năm 2013 và kế hoạch triển khai năm 20
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq378scan0336.pdf