THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 28/LCTT-MTĐT
Ngày : 17-07-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq378617-7.doc