THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/LCT
Ngày : 27-12-2013
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2013 đến 03/01/2014
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq375vbpq371LCTT_so01.2014.doc