THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 26/MTTQ-LCTT
Ngày : 03-07-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq375103-7.doc