THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/LCTT-MTĐT
Ngày : 26-06-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq371126-6.doc