THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 202/GM-UBND
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Họp thông qua phương án xây dựng"khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" thôn Quý Lộc xã Tam Lộc
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3666202-GM-UBND.pdf