THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 401/TB-UBND
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Giới thiệu chức danh và chữ ký đc Trưởng phòng VH&TT huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3664scan0276.pdf