THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 678/UBND-VPĐPNTM
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Vv chuẩn bị nội dung kiểm tra nợ xây dựng cơ bản, quyết toán, cơ cấu vốn đối ứng xây dựng NTM năm 2016-2017 (Kính gửi Phòng TC-KH, Tam Lộc, Tam Lãnh)
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3663KH_03_KH-BCDKiem tra no dong NTM tai xa Tam Loc, Tam Lanh.rar