THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 711/UBND-VP
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX giữa nhiệm kỳ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian đến
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3662711-UBND-VP.pdf