THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 586/UBND-VPĐPNTM
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : Đôn đốc lần 2 (Cv xây dựng kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp nguồn NTM năm 2017). Tam Vinh, Tam Đại, Tam Thái gửi KH
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3661Cv xay dung KH su dung von su nghiep nam 2017.pdf