THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 139/TB-KT&HT
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Nguyễn Thông Vũ
Trích yếu : Về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đi công tác
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3660scan0142.pdf