THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 22/LCT
Ngày : 19-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Điều chỉnh, bổ sung LỊCH CÔNG TÁC tuần số 22/LCT ngày 19/6/2017 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq365922-ngay-19.6-den-ngay-23.6 (1).doc