THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 22/LCT
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC tuần số 22/LCT (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
CQ phát hành : CV VP HĐND-UBND
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3657Tuan-22-ngay-19.6-den-ngay-23.6.doc