THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 197/GM-UBND
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng,chống thiên tai,biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3656197-GM-UBND.pdf