THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 400/TB-UBND
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : V/v giới thiệu chức danh,chữ ký của Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3655400-TB-UBND.pdf