THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 40/NV
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : veef việc thông báo đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3653SCan thong bao.rar