THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 694/UBND-VP
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 22-CTr/Tu ngày 29/01/2013 của Tỉnh ủy
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3652694-UBND.pdf