THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 695/UBND-VP
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3651695-UBND-VP.pdf