THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 698/UBND-VP
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v tăng cường công tác phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3648698-UBND-VP.pdf