THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/MTTQ-BTT
Ngày : 15-06-2017
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3645IMG_20170615_0004.pdf