THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 495-CV/HU
Ngày : 13-06-2017
Người ký : Nguyễn Cảnh
Trích yếu : Thống nhất vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3643IMG_20170615_0002.pdf