THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 399/TB-UBND
Ngày : 15-06-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3642399-TB-UBND.pdf