THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/TB-MTTQ-BTT
Ngày : 13-06-2017
Người ký : Trịnh Ngọc An
Trích yếu : Thông báo kết luận giám sát xã Tam Đại
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3636IMG_20170614_0003.pdf