THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/TB-MTTQ-BTT
Ngày : 31-05-2017
Người ký : Trịnh Ngọc An
Trích yếu : Thông báo kết luận giám sát xã Tam An
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3635IMG_20170614_0002.pdf