THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 679/UBND-VP
Ngày : 14-06-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v đoàn tổ chức IC đến làm việc tại huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3631679-UBND-VP.pdf