THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/NV
Ngày : 14-06-2017
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : về việc thông báo học lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3629Tbao.rar