THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 145/VHTT
Ngày : 24-12-2013
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : V/v hướng dẫn trang trí bàn thờ Tổ quốc nhân dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq362scan0318.pdf